kancelaria adwokacka Lublin

szeroki zakres usług prawnych

wieloletnie doświadczenie

profesjonalne doradztwo


O Kancelarii

Jestem absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

W latach 2000-2004 odbyłem aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Lublinie i po zdaniu egzaminu uzyskałem tytuł adwokata.

Od roku 2004 jako adwokat nieprzerwanie reprezentuję Klientów - zarówno indywidualnych, jak i instytucjonalnych - przed sądami, towarzystwami ubezpieczeń, organami ścigania, organami administracji.

Moje doświadczenie zawodowe obejmuje także obsługę prawną wyspecjalizowanego urzędu administracji rządowej, związku gmin, jednostek budżetowych, spółek osobowych i kapitałowych.

Pomagam podejmować ważne dla Klientów decyzje, zawsze przedstawiam jasno sprawę. Na każdym etapie postępowania informuję Klienta o przebiegu postępowania i wyjaśniam zawiłe procedury sądowe.

Sam jestem przedsiębiorcą, mężem, ojcem i przykładam największą wagę do tego, by zrozumieć Klienta oraz jego sytuację - po to by zaproponować optymalne rozwiązanie, pozwalające nie tylko na zaoszczędzenie pieniędzy, lecz przede wszystkim uniknąć stresu oraz straty bezcennego czasu.

W mojej praktyce kieruję się Kodeksem Etyki Adwokackiej, mając na uwadze to, że:

  • Adwokat jest zobowiązany do obrony interesów swego klienta w sposób odważny i honorowy, przy zachowaniu należytego sądowi i innym organom szacunku oraz uprzejmości, nie bacząc na własne korzyści osobiste oraz konsekwencje wynikające z takiej postawy dla siebie lub innej osoby.
  • Adwokat ma obowiązek dążyć do rozstrzygnięć pozwalających zaoszczędzić klientowi kosztów oraz doradzać ugodowe zakończenie sprawy, gdy jest to uzasadnione interesem klienta.

Informacje

Jeśli mają Państwo pytania prosimy dzwonić pod numer:

+48 600 355 733

lub mogą Państwo skorzystać z naszego formularza kontaktowego

Czy wiesz, że...

Istnieje możliwość ustalenia wysokości honorarium w zależności od wyniku sprawy.

Kancelaria Adwokacka Michał Bogusz reprezentuje poszkodowanych przed towarzystwami ubezpieczeń w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie, w tym wstępnie szacuje wysokość należnego odszkodowania, sporządza wniosek o wypłatę.

Kancelaria Adwokacka Michał Bogusz prowadzi sprawy sądowe, w tym przeciwko towarzystwom ubezpieczeń w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie.

Kancelaria Adwokacka Michał Bogusz prowadzi także sprawy karne, w tym związane z wypadkami komunikacyjnymi.

Klientów indywidualnych kancelaria reprezentuje w sprawach cywilnych, w szczególności odszkodowawczych i gospodarczych oraz w postępowaniach karnych.

Kancelaria prowadzi stałą obsługę prawną przedsiębiorców i jednostek budżetowych oraz prowadzi ich sprawy sądowe.

Kancelaria pomaga odzyskać należne pieniądze, reprezentując wierzycieli w postępowaniach egzekucyjnych.

Kancelaria Adwokacka Michał Bogusz świadczy usługi prawne w zakresie obsługi prawnej jednostek samorządu terytorialnego, związków gmin oraz organów administracji publicznej.

Kancelaria Adwokacka Michał Bogusz działa na terenie całego kraju.

Przed wizytą w kancelarii proponujemy kontakt telefoniczny w celu umówienia spotkania, aby zapewnić odpowiednią ilość czasu wyłącznie do Państwa dyspozycji. Zapraszam Państwa do kontaktu, zawsze chętnie odpowiem na wszystkie pytania dotyczące oferowanych usług.